Giảm nghèo vùng chảo lửa Kông Chro

Giảm nghèo vùng chảo lửa Kông Chro

Là một trong bốn huyện nghèo nhất của tỉnh Gia Lai, nhưng Kông Chro đã có nhiều khởi sắc trong giảm nghèo nhờ tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận với các chính sách giảm nghèo, từ đó tạo động lực để họ vươn lên phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.