Bộ Tài chính: Giảm 50% lệ phí trước bạ vẫn khó kích cầu

Bộ Tài chính: Giảm 50% lệ phí trước bạ vẫn khó kích cầu

Hiện nay, sức mua và tiêu dùng của người dân được đánh giá là thấp so với giai đoạn dịch Covid-19. Vì vậy, Bộ Tài chính cho rằng việc tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước khó có thể phát huy được tác dụng kích cầu, thúc đẩy tăng trưởng như giai đoạn trước.