Sản xuất trên 37 triệu cây giống nuôi cấy mô

Sản xuất trên 37 triệu cây giống nuôi cấy mô

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay, các cơ sở nuôi cấy mô trên địa bàn tỉnh sản xuất trên 37,3 triệu cây giống hoa để phục vụ canh tác trên địa bàn; xuất khẩu 20 ...
Chuyển đổi số hướng tới nông thôn mới thông minh
Mục tiêu tổng quát nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng NTM nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, từng ...