Phụ phẩm nông nghiệp- nguồn tài nguyên tái tạo
Đó là chủ đề hội thảo do Vụ Khoa học- Công nghệ và Môi trường (Bộ Nông nghiệp- PTNT) tổ chức ngày 28/9.