Nuôi cá cóc thu lãi hơn 30.000 đ/kg
Dựa vào lợi thế sẵn có và điều kiện thuận lợi của địa phương, một số nông dân sống cặp sông Tiền thuộc khu vực 4 xã cù lao của huyện Long Hồ phát triển mô hình nuôi cá cóc trong lồng bè mang lại hiệu ...