HTX cần tư duy đột phá, thích ứng chủ động

HTX cần tư duy đột phá, thích ứng chủ động

Để nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định giá trị trong thời kỳ hội nhập, các HTX buộc phải phát triển theo hướng tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, thích ứng chủ động và chuyển đổi linh hoạt để tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng, vừa đảm bảo về chất lượng vừa đáp ứng xu thế tiêu dùng xanh.

"Chìa khóa" giải quyết bài toán nâng cao giá trị nông sản và phụ phẩm nông sản

"Chìa khóa" giải quyết bài toán nâng cao giá trị nông sản và phụ phẩm nông sản

Với 148 nhiệm vụ khoa học và công nghệ được phê duyệt, Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020 (Đề án) đã được Bộ Công Thương chủ động, tích cực triển khai từ năm 2007 đến năm 2020. Sau 13 năm thực hiện, Đề án đã đạt được nhiều thành công trong việc ứng dụng các công nghệ vi sinh, công nghệ enzyme, protein để sản xuất, chế biến thực phẩm. 

“Bà đỡ” cho nông nghiệp

“Bà đỡ” cho nông nghiệp

Các dịch vụ cày ải, thủy lợi, cung ứng phân bón, tiêu thụ sản phẩm… góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp ở huyện Quảng Điền.