HTX làm giàu nhờ ứng dụng công nghệ vào sản xuất

HTX làm giàu nhờ ứng dụng công nghệ vào sản xuất

Cùng với đổi mới tư duy từ chính những người nông dân, nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới ở Sơn La đã và đang phát huy hiệu quả, không chỉ mở rộng về quy mô, mà còn nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

Sức bật của HTX nông nghiệp đưa Châu Đức trở thành vùng quê đáng sống

Sức bật của HTX nông nghiệp đưa Châu Đức trở thành vùng quê đáng sống

Gỡ khó cho đầu ra cho nông dân, chú trọng canh tác theo tiêu chuẩn, xây dựng mã số vùng trồng để rộng đường xuất khẩu, phát triển chuỗi giá trị từ sản xuất cho đến tiêu thụ nông sản, kết hợp làm nông nghiệp với du lịch sinh thái… Những điều này đã và đang được các HTX nông nghiệp làm khá tốt, như sức bật góp phần đưa huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) trở thành vùng quê đáng sống khi đời sống người dân ngày càng nâng lên, nâng tầm nông thôn mới.