Cung không đủ cầu, HTX đứng trước nguy cơ vuột mất đơn hàng xuất khẩu lớn

Cung không đủ cầu, HTX đứng trước nguy cơ vuột mất đơn hàng xuất khẩu lớn

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, liên kết với doanh nghiệp nên ngay sau Tết Nguyên đán, nhiều HTX đã tiếp cận được các đơn hàng giá trị cao, thậm chí có nhiều đơn hàng phục vụ xuất khẩu. Tuy nhiên, ngoài đáp ứng về chất lượng thì quy mô và năng lực sản xuất còn hạn chế đang khiến các HTX ngậm ngùi nhìn nhiều đơn hàng lớn có thể vuột mất do không đáp ứng được số lượng hàng hóa xuất khẩu.

Tích cực đấu úng cứu lúa

Tích cực đấu úng cứu lúa

Tính đến ngày 30/1, trên địa bàn tỉnh còn hơn 2.100 ha lúa đông xuân bị ngập úng, nhiều vùng nguy cơ thiệt hại rất cao. Các địa phương, hợp tác xã (HTX) đang tích cực đấu úng, thoát nước nhanh cứu lúa.

Khoa học công nghệ thúc đẩy nông nghiệp phát triển

Khoa học công nghệ thúc đẩy nông nghiệp phát triển

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) và đổi mới sáng tạo giúp nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị nông sản, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp. Từ đó góp phần nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn.