Xuất khẩu gạo năm 2023 dự kiến đạt 8 triệu tấn

Xuất khẩu gạo năm 2023 dự kiến đạt 8 triệu tấn

Xuất khẩu gạo của Việt Nam đang chạm đến những con số chưa từng có. Tính đến hết tháng 11, xuất khẩu gạo nước ta đã đạt gần 7,8 triệu tấn, kim ngạch 4,4 tỉ USD. Dự kiến sản lượng xuất khẩu vẫn sẽ tiếp tục tăng trong tháng cuối năm.