Được mùa lúa hè thu

Được mùa lúa hè thu

Một vụ lúa hè thu được mùa, năng suất bình quân đạt 60 tạ/ha (tăng 1,3 tạ/ha so năm trước) với sản lượng 150.000 tấn. Các địa phương sử dụng giống lúa chất lượng cao chiếm tỷ lệ hơn 21% trong cơ cấu giống lúa của tỉnh, đã mang lại thu nhập khá cho người nông dân.