Giá trị cho hạt lúa

Giá trị cho hạt lúa

Vụ lúa hè thu năm 2022 trên địa bàn tỉnh đến nay cơ bản đã thu hoạch hết, tránh được bất lợi thời tiết thường diễn ra cuối vụ, nhưng nông dân không mấy phấn khởi, vì năng suất lúa không cao và giá lúa thương phẩm lại thấp. Theo ghi nhận của chúng tôi, vụ lúa hè thu không chỉ năng suất bình quân giảm hơn 5 tạ/ha, mà giá lúa còn thấp hơn vụ trước 500-700 đồng/kg.