Làm giàu từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Làm giàu từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Những năm trở lại đây, phong trào chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang những cây trồng có giá trị kinh tế cao được nhiều địa phương tích cực thực hiện. Một số HTX còn nhanh nhạy nắm bắt và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát huy tối đa hiệu quả sản xuất trên cùng diện tích canh tác.

Đam Rông: Gần 800 ha đất sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Đam Rông: Gần 800 ha đất sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Theo tổng hợp của Phòng Nông nghiệp huyện Đam Rông, toàn hiện có 777,5 ha đất sản sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có 25 ha đất sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ (gồm 10 ha trồng mắc ca và 15 ha sầu riêng); 4 mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh (mô hình IoT); 18 ha nhà kính, nhà lưới trồng rau, hoa cao cấp.

Tăng cường quản lý nguồn gốc sản phẩm nông sản

Tăng cường quản lý nguồn gốc sản phẩm nông sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan cùng các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh tăng cường quản lý nguồn gốc sản phẩm và đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông sản.

Phát triển rừng bền vững

Phát triển rừng bền vững

Lâm nghiệp trở thành nguồn sinh kế chính của một bộ phận người dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt ở khu vực nông thôn, miền núi. Với sự chuyển mình và phát triển trong thời gian qua, ngành lâm nghiệp đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế của nhiều địa phương.

Hiệu quả giảm nghèo từ phát triển cây ăn quả có múi

Hiệu quả giảm nghèo từ phát triển cây ăn quả có múi

Nhiều năm qua, cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi…) là hướng phát triển sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao ở nhiều địa phương. Việc thành lập các HTX trồng cây ăn quả có múi đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động và mang lại nguồn thu ổn định cho nhiều hộ nông dân ở các vùng nông thôn, góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Cuộc sống mới từ phát huy cây trồng ‘cũ’

Cuộc sống mới từ phát huy cây trồng ‘cũ’

Trong thời gian qua, khu vực kinh tế hợp tác, nòng cốt là các HTX và tổ hợp tác đã tiên phong trong việc phát triển thương hiệu, nâng cao giá trị đặc sản chè Thái Nguyên, từ đó tạo nhiều công ăn việc làm, cải thiện thu nhập cho bà con các dân tộc, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo.