Liên kết trồng chuối tại xã Đưng K'Nớ

Liên kết trồng chuối tại xã Đưng K'Nớ

Với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với cây chuối Laba, xã Đưng K’Nớ đã được UBND huyện Lạc Dương và Công ty Cổ phần Đầu tư Chuối Việt lựa chọn để phát triển vùng chuyên canh trồng chuối. Sau 2 năm thử nghiệm, mô hình trồng chuối Laba bước đầu mang lại hiệu quả, hứa hẹn tiềm năng mở rộng diện tích trong thời gian tới.

Sầu riêng Đam Rông vào vụ thu hoạch

Sầu riêng Đam Rông vào vụ thu hoạch

Thông tin từ Hội Nông dân huyện Đam Rông cho biết, diện tích sầu riêng của huyện đã bước vào vụ thu hoạch. Niên vụ 2021, sầu riêng của Đam Rông đạt năng suất trung bình, giá bán tại vườn là 35 ngàn đồng/ kg, giá bán ra thị trường xấp xỉ 45 - 50 ngàn đồng/kg. Đam Rông có trên 500 ha sầu riêng, trong đó xấp xỉ 50% đang giai đoạn kiến thiết. Do trồng mới, nông dân Đam Rông tuyển lựa giống sầu riêng khá kỹ, chủ yếu là giống Thái, Donna, Ri6, các giống sầu riêng cho trái chất lượng cao. Ngành nông nghiệp tiếp tục vận động nông dân chủ yếu trồng xen với các cây trồng khác, vừa tạo môi trường bền vững, vừa đa dạng hóa cây trồng. 

 

Liên kết cho vùng macca bền vững

Liên kết cho vùng macca bền vững

Trồng đúng kỹ thuật - thu hoạch đúng chất lượng - bao tiêu đúng giá trị, 30 nông hộ trồng macca của huyện Lâm Hà đang tham dự vào một liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, doanh nghiệp có lợi, nông dân có lợi và cây macca giữ hy vọng phát triển bền vững trên vùng đất Lâm Hà. 

Dâu tằm - cây giảm nghèo ở ba xã Đầm Ròn

Dâu tằm - cây giảm nghèo ở ba xã Đầm Ròn

Việc chia thành các tiểu vùng nhỏ và chọn những hướng đi phù hợp cho nông nghiệp của từng khu vực là giải pháp mà huyện Đam Rông đã và đang triển khai. Theo đó, tiểu vùng 3 gồm 3 xã Đầm Ròn: Đạ Long, Đạ Tông, Đạ M’Rông - nơi sinh sống của trên 90% dân số là đồng bào DTTS được xác định tập trung sản xuất lúa đồng trà, đồng vụ, chăm sóc nâng cao năng suất lúa và cà phê hiện có, đồng thời chuyển đổi diện tích trồng bắp, lúa một vụ kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm.