Nông dân Hậu Giang làm giàu nhờ nghĩ lớn làm lớn

Nông dân Hậu Giang làm giàu nhờ nghĩ lớn làm lớn

Những năm qua, ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đang đẩy mạnh phát triển hàng loạt cây trồng thế mạnh ở khắp các địa phương, với sự tham gia của các HTX, góp phần làm giàu cho người dân. Điển hình như mô hình trồng dưa lưới theo chuỗi giá trị tại xã Bình Thành.