Giá tiêu phụ thuộc thị trường Trung Quốc

Giá tiêu phụ thuộc thị trường Trung Quốc

Giá hạt tiêu đen và trắng tại thị trường nội địa tăng trở lại nhờ nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc tăng. Thời điểm hiện tại giá hạt tiêu của Việt Nam phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc?