Trở lực khi doanh nghiệp áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn

Trở lực khi doanh nghiệp áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn

Khái niệm về kinh tế tuần hoàn (KTTH) không còn xa lạ đối với mỗi doanh nghiệp (DN) dù đang hoạt động ở lĩnh vực nào. KTTH đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho DN và xã hội, song, việc áp dụng mô hình này vào thực tiễn ở các DN vẫn còn những rào cản.