Tăng tốc phát triển

Tăng tốc phát triển

Hương Trà khép lại năm 2022 với nhiều sự kiện ghi dấu đậm nét trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH. Dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng giá trị sản xuất của địa phương vẫn tăng trên 14% so với cùng kỳ, nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai…, tạo động lực để thị xã tăng tốc, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023.

Doanh nghiệp 'lãi đậm' nhờ cho thuê đất khu công nghiệp

Doanh nghiệp 'lãi đậm' nhờ cho thuê đất khu công nghiệp

Tiềm năng tăng trưởng của bất động sản khu công nghiệp đang rất lớn, với xu thế “Trung Quốc +1”. Để kịp thời “dọn ổ đón đại bàng”, hút tỷ USD vốn ngoại, các doanh nghiệp và cả cơ quan quản lý cần có sự điều chỉnh, thích ứng kịp thời.

Doanh nghiệp vay vốn nước ngoài: Cần chấp hành nghiêm quy định

Doanh nghiệp vay vốn nước ngoài: Cần chấp hành nghiêm quy định

Trong bối cảnh các kênh dẫn vốn trong nước đang gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp, tổ chức đã tìm đến nguồn vốn vay từ các tổ chức tài chính quốc tế. Đây có thể được coi là một trong những giải pháp hợp lý trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, việc vay tín dụng từ nước ngoài chịu sự giới hạn trong quy định về quản lý vay nợ nước ngoài của doanh nghiệp và buộc doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định trong vay và trả nợ khi vay vốn nước ngoài.