Dòng tiền có dấu hiệu rời xa cổ phiếu phòng thủ

Dòng tiền có dấu hiệu rời xa cổ phiếu phòng thủ

Thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức thấp, thị trường chưa có thêm động lực từ dòng tiền mới mà chủ yếu chuyển dịch giữa các cổ phiếu. Nếu như ở thời điểm trước, cổ phiếu phòng thủ là sự lựa chọn an toàn trong bối cảnh rủi ro bao trùm thị trường, thì nay khi nhiều cổ phiếu nhóm ngành khác được chiết khấu về mức thấp lại đang có xu hướng "hút"  dòng tiền.

Phát triển ngành Công nghiệp bền vững dựa trên tiềm năng, lợi thế

Phát triển ngành Công nghiệp bền vững dựa trên tiềm năng, lợi thế

“Đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao tỉ trọng ngành công nghiệp”. Và, “phát triển công nghiệp có chọn lọc” mà trong đó “ưu tiên phát triển ngành Công nghiệp có lợi thế cạnh tranh theo hướng hiện đại, bền vững”. Đó là một trong số mục tiêu chung cơ bản mà Lâm Đồng hướng tới trong năm, mười năm tới.