Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hợp lý: Lợi đôi đường

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hợp lý: Lợi đôi đường

Trên nhiều cánh đồng, nông dân vẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) tùy tiện như tăng nồng độ, liều lượng, phối trộn nhiều loại thuốc trong một lần phun, phun thuốc trừ sâu khi chưa đến mức phải phun… đã ảnh hưởng đến môi trường, sinh trưởng của cây trồng.