Hiệu quả, bền vững cho nông nghiệp

Hiệu quả, bền vững cho nông nghiệp

Bước vào năm 2023, giá cả vật tư nông nghiệp vẫn ở mức cao khiến người nông dân gặp nhiều khó khăn trong sản xuất. So với đầu năm ngoái, các loại phân bón đều tăng gấp 2 đến 3 lần. Chẳng hạn một bao phân ure 50kg giá từ trên dưới 350 ngàn đồng trước đây nay lên gần 1 triệu đồng…

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hợp lý: Lợi đôi đường

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hợp lý: Lợi đôi đường

Trên nhiều cánh đồng, nông dân vẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) tùy tiện như tăng nồng độ, liều lượng, phối trộn nhiều loại thuốc trong một lần phun, phun thuốc trừ sâu khi chưa đến mức phải phun… đã ảnh hưởng đến môi trường, sinh trưởng của cây trồng.