Mòn mỏi chờ giá phân bón hạ nhiệt

Mòn mỏi chờ giá phân bón hạ nhiệt

Giá giá phân bón liên tục tăng đang đè nặng lên "đôi vai" của bà con nông dân. Trong khi đó, "van" điều tiết chính sách thuế dường như vẫn chưa được kích hoạt.