HTX hàn gắn sự đứt gãy của thị trường lao động

HTX hàn gắn sự đứt gãy của thị trường lao động

Do bị giảm đơn hàng, nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải giảm giờ làm của người lao động, thậm chí chấm dứt hợp đồng trước Tết. Trước tình cảnh không ít lao động mất việc, không có thu nhập, điều cần làm lúc này là các địa phương phải huy động biện pháp để tranh thủ tạo được việc làm cho họ nhằm đảm bảo an sinh, trong đó các HTX có vai trò quan trọng.

Thay đổi tư duy của HTX về sở hữu trí tuệ

Thay đổi tư duy của HTX về sở hữu trí tuệ

Một sản phẩm được bảo hộ sẽ giúp các HTX dễ tiếp cận thị trường, thuyết phục được khách hàng và giá trị của sản phẩm cũng tăng lên. Bảo hộ sở hữu trí tuệ cũng là cơ sở pháp lý để ngăn chặn các hành vi xâm hại sản phẩm, nhất là trong môi trường mạng xã hội.

Nêu gương trong xây dựng nông thôn mới

Nêu gương trong xây dựng nông thôn mới

Phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", Hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh nêu gương sáng trong các hoạt động, phong trào của địa phương; trong đó, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM)...