Bản tin thị trường ngày 23/7
Tuần lễ kết nối và không gian giới thiệu sản phẩm Việt; Thái Lan tăng mua rau quả Việt Nam; Nấm mối tiền triệu…là những thông tin thị trường đáng chú ý.