A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Luật Thủ đô tạo động lực thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ

Luật Thủ đô (sửa đổi) gồm 7 chương, 54 điều, là bước thay đổi rất lớn so với Luật Thủ đô năm 2012. Các chính sách của Luật đã cơ bản tác động và tạo bước đệm cho sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ.

Điểm tựa vững chắc cho người trẻ cất cánh

Luật Thủ đô (sửa đổi) có nhiều điểm mới thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ (KHCN) gắn với thực tiễn sản xuất. Đồng thời xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ hàng đầu của cả nước và khu vực.

Ngay sau khi Luật Thủ đô (sửa đổi) được thông qua, nhiều người trẻ, nhất là những người đang công tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ đã nhận xét, các cơ chế ưu đãi của Luật giúp các tổ chức khoa học và công nghệ, đặc biệt để đội ngũ trí thức của Thủ đô có điều kiện phát triển, cống hiến cho Thủ đô và cho đất nước.

Luật Thủ đô sửa đổi cơ bản tác động và tạo bước đệm cho sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ

Luật Thủ đô sửa đổi cơ bản tác động và tạo bước đệm cho sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ

Theo đó, Luật đã có những quy định để đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ Thủ đô như đổi mới mạnh mẽ, đột phá, tháo gỡ các ách tắc về cơ chế quản lý khoa học; ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng Thủ đô trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ hàng đầu của cả nước và khu vực; có nhiều cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện cho khoa học và công nghệ phát triển.

Luật Thủ đô (sửa đổi) quy định: Tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô được áp dụng các chính sách tạo điều kiện cho khoa học và công nghệ phát triển

Cụ thể, Tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ được quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu cung ứng dịch vụ, hàng hóa; Doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ được hỗ trợ từ ngân sách Thành phố để mua sắm, vận hành máy móc, thiết bị phục vụ thực hiện nhiệm vụ;

Bạn Đinh Lê Anh Tuấn, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho rằng: “Với quy định, thu nhập từ việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô là thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân; thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo… chắc chắn sẽ khuyến khích các nhà khoa học trẻ và sinh viên nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo”.

Không chỉ vậy tại điều 43 về ưu đãi đầu tư có quy định, các doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực ưu tiên của thành phố Hà Nội được hưởng ưu đãi “Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn 5 năm từ thời điểm phát sinh thuế thu nhập phải nộp đối với thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức khoa học công nghệ...”

Điều này tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư phát triển các kỹ thuật khoa học công nghệ, cho thấy Luật Thủ đô đã tạo hành lang pháp lý vững chắc cho lĩnh vực nhiều tiềm năng này.

chế đột phá

Đặc biệt quy định cho phép thành phố Hà Nội được thí điểm thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm có sử dụng ngân sách nhà nước để hỗ trợ thúc đẩy từ mức sáng tạo và thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ.

Quy định này được các chuyên gia khóa học đánh giá là hết sức cần thiết. Chia sẻ về những nội dung cơ bản trong Luật Thủ đô sửa đổi có liên quan đến phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cho biết: “Có 4 nội dung chính, gồm: Cơ chế chính sách vượt trội liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ; cơ chế chính sách đặc thù đối với đầu tư mạo hiểm có sử dụng ngân sách của thành phố; các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát; các cơ chế đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và các khu công nghệ cao nói chung trên địa bàn thành phố”.

Luật Thủ đô (sởa đổi) có nhiều đột phá, khuyến khích người trẻ nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo

Luật Thủ đô (sửa đổi) có nhiều đột phá, khuyến khích người trẻ nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo

Trong đó, tại Điều 36 của Luật Thủ đô (sửa đổi) nêu rõ, thành phố Hà Nội được thí điểm thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm có sử dụng ngân sách nhà nước để đầu tư vốn vào các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong các lĩnh vực trọng điểm về khoa học công nghệ của Thành phố nhằm hỗ trợ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ.

Quỹ đầu tư mạo hiểm được bố trí vốn điều lệ từ ngân sách Thành phố, được nhận tài trợ, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn của Quỹ đầu tư mạo hiểm được thực hiện theo nguyên tắc thị trường, chấp nhận khả năng rủi ro, công khai, minh bạch, bảo đảm hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí vốn.

Với những cơ chế, chính sách mới có tính đột phá, PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đánh giá: “Việc sửa đổi Luật Thủ đô là để tạo ra cơ chế đặc thù, tạo sự đột phá cho phát triển nguồn lực, giúp Thủ đô phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng vậy, những điều được quy định trong Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ là hành lang pháp lý để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay, giúp cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo có bước đột phá và phát triển mạnh mẽ”.

 

 

Link bài gốc Copy link
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết