A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV

Chiều 11/7, tiếp tục phiên họp thứ 35, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 7 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Tạo động lực thúc đẩy sự phục hồi và phát triển kinh tế

Tại phiên họp, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, tiếp nối thành công và kết quả tốt đẹp của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sau 27,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp, hoàn thành khối lượng lớn công việc trên cả ba lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, tiếp tục đổi mới, cải tiến, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn.

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Quốc hội đã thông qua 11 luật, 21 nghị quyết (trong đó có 3 nghị quyết quy phạm pháp luật); cho ý kiến lần đầu về 11 dự án luật và xem xét nhiều báo cáo quan trọng khác; trong đó, đã xem xét, quyết định kiện toàn nhân sự cấp cao của Nhà nước.

Các nội dung được xem xét, quyết định thuộc nhiều lĩnh vực với nhiều vấn đề quan trọng, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, toàn diện, giải quyết căn cơ những bất cập, điểm nghẽn, vướng mắc trong thực tiễn; tạo động lực thúc đẩy sự phục hồi và phát triển kinh tế, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong thời kỳ phát triển mới.

Các hoạt động tại Kỳ họp được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật. Trong đó, đã có 2.119 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu tại phiên họp Tổ; có 936 lượt đăng ký, trong đó có 708 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu thảo luận và 42 lượt tranh luận.

Trong thời gian giữa 2 đợt của Kỳ họp, với tinh thần trách nhiệm cao, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, cơ quan, tổ chức hữu quan đã làm việc khẩn trương, liên tục, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức họp để chỉ đạo tiếp thu, giải trình kỹ lưỡng, thấu đáo ý kiến của đại biểu Quốc hội và hoàn thiện các dự án luật, dự thảo nghị quyết.

Ông Bùi Văn Cường khẳng định, thành công của Kỳ họp tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng; sự quyết tâm, nỗ lực, phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng nội dung của Kỳ họp; sự tâm huyết, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao của các vị đại biểu Quốc hội; sự tham gia, đưa tin chính xác, kịp thời, đầy đủ, khách quan diễn biến và kết quả Kỳ họp của các cơ quan thông tấn, báo chí ở cả Trung ương và địa phương trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành Kỳ họp.

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc ngày 21/10/2024

Về chuẩn bị Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nêu, do số lượng nội dung lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 8 rất lớn, nhiều nội dung khó, phức tạp nên đề xuất tiếp tục tổ chức Kỳ họp thứ 8 theo 2 đợt họp (với khoảng cách 9 ngày giữa 2 đợt họp) để có thời gian cho các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan hữu quan tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết với chất lượng tốt nhất trước khi trình Quốc hội thông qua.

Như vậy, dự kiến Quốc hội làm việc 23,75 ngày, khai mạc vào thứ Hai, ngày 21/10/2024; bế mạc vào thứ Năm, ngày 28/11/2024; dự phòng ngày 29/11/2024; bố trí thời gian của 2 đợt họp như sau: Đợt 1: 15 ngày (từ ngày 21/10 đến ngày 8/11/2024); chủ yếu bố trí thảo luận các nội dung trình Quốc hội biểu quyết thông qua tại Kỳ họp và thảo luận ở Tổ một số dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến; chất vấn và trả lời chất vấn; đợt 2: 9 ngày, từ ngày 18/11 đến ngày 28/11/2024; chủ yếu bố trí Quốc hội biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết và thảo luận ở Tổ về một số dự án luật và thảo luận ở hội trường về các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến.

Trường hợp có các dự án luật, nghị quyết được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV thì thời gian tiến hành Kỳ họp sẽ tăng thêm từ 1 - 2 ngày, dự kiến bế mạc muộn nhất vào ngày 30/11/2024.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thảo luận, hiệu quả sử dụng thời gian Kỳ họp, đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội xem xét kỹ các nội dung thuộc trách nhiệm và đề xuất thời gian, cách thức tiến hành đối với từng nội dung cho phù hợp.

Đối với các nội dung thuộc công tác lập pháp, ông Bùi Văn Cường đề nghị các cơ quan chủ trì khẩn trương tiếp thu, chỉnh lý, tổ chức thẩm tra các dự án luật, bảo đảm tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các phiên họp theo Chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 1065/NQ-UBTVQH ngày 14/6/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Trong đó, tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8 (dự kiến từ ngày 12 - 15/8/2024), Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung xem xét, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 để bảo đảm đủ thời gian tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi xin ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách (dự kiến vào tuần cuối tháng 8). Sau đó, tiếp tục hoàn thiện để gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

Các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 8 sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại các phiên họp trong tháng 8 và tháng 9.

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả, chất lượng Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, đề nghị Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban đề xuất những nội dung, dự án cần thảo luận tại Hội nghị để sớm xây dựng kế hoạch tổ chức.

Đối với các nội dung khác, để bảo đảm tiến độ gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho đại biểu có thời gian nghiên cứu và khắc phục dần tình trạng chậm gửi tài liệu, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan chủ trì tiếp tục chủ động, khẩn trương chuẩn bị nội dung, bảo đảm tiến độ và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chậm nhất tại Phiên họp tháng 9/2024; tại Phiên họp tháng 10/2024 chỉ cho ý kiến đối với những nội dung về kinh tế - xã hội và một số nội dung cấp bách theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Căn cứ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp này, Tổng Thư ký Quốc hội sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý dự kiến nội dung, thời gian của Kỳ họp và thông báo đến các cơ quan có trách nhiệm để chủ động chuẩn bị; đồng thời, sẽ dự kiến chương trình chi tiết của Kỳ họp và hoàn thiện các điều kiện bảo đảm để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp tháng 9/2024.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết