Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Sớm quyết nghị cơ chế chính sách để cụ thể hoá Luật Thủ đô
12/07/2024 15:00:00 -
HĐND TP Hà Nội sẽ tổ chức họp kỳ chuyên đề để quyết nghị các cơ chế chính sách cụ thể hóa Luật Thủ đô (sửa đổi), sớm đưa Luật đi vào cuộc sống, nâng ...
Luật Thủ đô tạo động lực thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ
10/07/2024 12:42:00 -
Luật Thủ đô (sửa đổi) gồm 7 chương, 54 điều, là bước thay đổi rất lớn so với Luật Thủ đô năm 2012. Các chính sách của Luật đã cơ bản tác động và tạo ...
Tạo thế và lực cho Thủ đô phát triển xứng tầm
24/06/2024 14:00:00 -
Kỳ họp 7, Quốc hội khóa XV đồng thời thảo luận và thông qua 3 nội dung quan trọng là quy hoạch Thủ đô, quy hoạch chung Thủ đô và Luật Thủ đô (sửa ...
Đi vào nội hàm cụ thể về phân cấp, phân quyền cho Hà Nội
14/03/2024 14:21:00 -
Nếu Luật Thủ đô hiện hành chủ yếu mang tính chất khung, thì dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này đã đi vào những nội hàm rất cụ thể liên quan đến ...
UBTV Quốc hội cho ý kiến dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)
14/03/2024 13:58:00 -
Sáng 14/3, Uỷ ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 31, cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng; trong đó có dự án Luật Thủ ...
UBTVQH xem xét dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) trong tháng 3
20/02/2024 13:46:00 -
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND tổ chức nghiên cứu giải trình, tiếp thu, góp ý hoàn thiện dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) và ...
"Cầu nối" giữa chính quyền với các viện nghiên cứu trong và ngoài nước
25/01/2024 14:39:00 -
Sáng 25/1, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội tổ chức tổng kết công tác năm 2023 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ủy viên ...
Tạo sức bật mới cho Hà Nội phát triển
21/11/2023 14:04:00 -
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) tương đối toàn diện. Hầu hết các quy định còn hạn chế hay thiếu trong quá trình triển khai Luật Thủ đô năm 2012 đều ...