Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Luật Thủ đô tạo động lực thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ
10/07/2024 12:42:00 -
Luật Thủ đô (sửa đổi) gồm 7 chương, 54 điều, là bước thay đổi rất lớn so với Luật Thủ đô năm 2012. Các chính sách của Luật đã cơ bản tác động và tạo ...
Đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ ngành chăn nuôi
09/01/2024 09:05:00 -
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Quyết định số 1742/QĐ-TTg phê duyệt Đề án ưu tiên "Đẩy mạnh hoạt động Khoa học và Công nghệ ngành chăn ...
Lấy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ làm động lực
28/12/2023 15:05:00 -
Sáng 28/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải (GTVT).