Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Quảng Điền: Ưu tiên thu hút đầu tư nhằm giải quyết việc làm
Giải quyết việc làm trong tình hình dịch bệnh như hiện nay là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Quảng Điền nhằm thực hiện mục tiêu kép, vừa ...
Nỗ lực cho vụ mùa bội thu
Hàng ngàn ha lúa hè thu ở Quảng Điền có nguy cơ khô hạn, sâu bệnh và dịch hại; huyện đang tập trung triển khai các biện pháp ứng phó cho vụ mùa bội ...
Quảng Điền gặp khó trước vụ mía thất bát
Vụ mía năm 2020-2021, huyện Quảng Điền đưa vào trồng 30 ha mía Cẩm Tân. Mưa lũ, rét hại kéo dài từ cuối năm trước đến đầu năm nay làm mía bị chết, ...
Quảng Điền hỗ trợ 1,643 tỷ đồng cho các hộ thiệt hại do thiên tai
Thông tin trên được Uỷ ban MTTQVN huyện Quảng Điền xác nhận vào chiều 17/3.
Quảng Điền: Đẩy nhanh thu hoạch lúa hè thu nhằm tránh thiệt hại
Với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng” nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thời thiết thất thường có thể xảy ra, những ngày này nông dân Quảng Điền ...