Ngành nông nghiệp “chạy đua” cùng công nghệ cao

Ngành nông nghiệp “chạy đua” cùng công nghệ cao

Với những ưu ái trong hỗ trợ phát triển và trước những khó khăn của ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp đang rất được chú trọng. Với thủy sản, ngành này ...
Thời tiết
Thư viện ảnh