Nền tảng cho nông nghiệp hữu cơ

Nền tảng cho nông nghiệp hữu cơ

Phát triển nông nghiệp hữu cơ là hướng đi mà nhiều quốc gia đang lựa chọn. Lâm Đồng cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Việc có bề dày phát triển về nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp thông minh thực sự là nền tảng quan trọng để Lâm Đồng có thể kỳ vọng phát triển mạnh nền nông nghiệp hữu cơ.

Vườn mẫu nâng tầm nông thôn mới

Vườn mẫu nâng tầm nông thôn mới

KTNT Thực hiện chủ trương về xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, với sự hỗ trợ của tỉnh Thái Nguyên và sự vào cuộc của ngành Nông nghiệp, các địa phương đã tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả cao.

Gỡ rào cản để nâng cao hiệu quả tích tụ đất cho HTX

Gỡ rào cản để nâng cao hiệu quả tích tụ đất cho HTX

Đất là tư liệu sản xuất quan trọng đối với các HTX. Tuy nhiên, do quy mô diện tích manh mún, nhỏ lẻ, tình trạng bỏ hoang đất ngày càng nhiều khiến việc tích tụ ruộng đất sản xuất trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, trong khi việc thuyết phục người dân cho HTX thuê đất vẫn còn nhiều vướng mắc. Bên cạnh đó, những chính sách về hạn điền cũng đang khiến HTX không thể tích tụ đất đai phục vụ sản xuất theo quy mô lớn.

Nỗi lo từ nông sản mất an toàn thực phẩm

Nỗi lo từ nông sản mất an toàn thực phẩm

KTNT Tuy không trực tiếp nhìn thấy tận mắt nguy cơ mất ATTP từ những sản phẩm nông nghiệp, nhưng khi các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện, thì nguy cơ mất ATTP từ những sản phẩm này lại không hề nhỏ. Biện pháp nào để giảm nguy cơ mất ATTP nông sản?