A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức

Ngày 14/10, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. 

 
 
Hội nghị tại điểm đầu cầu Lâm Đồng
Hội nghị tại điểm đầu cầu Lâm Đồng
 
Tại điểm cầu Lâm Đồng, ông Trần Hồng Quyết - Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban ngành của tỉnh có liên quan, lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện thành trong tỉnh. 
 
Hội nghị đã được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương cùng các văn bản liên quan.
 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020; trong đó sửa đổi, bổ sung 5/50 điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 38/143 điều của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương.
 
Có nhiều điểm đáng chú ý trong lần sửa đổi bổ sung này như quy định thẩm quyền của Chính phủ trong việc quy định khung số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và tiêu chí thành lập; số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, ngành, chính quyền địa phương. Luật cũng quy định rõ khung số lượng theo hướng giảm từ 10% đến 15% số lượng đại biểu HĐND ở từng loại hình đơn vị hành chính; số lượng phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện; phó trưởng ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh.
 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2020, trong đó đã bổ sung 28/86 điều của Luật Cán bộ, công chức và 15/62 điều của Luật Viên chức.
 
Trong lần sửa đổi bổ sung này có nhiều điểm đáng chú ý như: Luật sửa đổi khái niệm về công chức; điều chỉnh chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ; tuyển dụng công chức, đánh giá, xếp loại chất lượng công chức; các loại hợp đồng làm việc đối với viên chức; thời hiệu, thời hạn, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức và viên chức đã nghỉ hưu…
 
Hội nghị đã lắng nghe nhiều ý kiến trao đổi trong quá trình triển khai thực hiện các bộ luật này tại các bộ, ngành và các tỉnh thành trong nước. Nhiều vướng mắc trong thực hiện đã được lãnh đạo Bộ và đại diện Vụ Công chức - viên chức trao đổi cụ thể. 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết