A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cần tập trung, kiên trì và quyết liệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng -  Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã phát biểu chỉ đạo Đại hội. Báo Lâm Đồng xin trân trọng lược ghi giới thiệu cùng bạn đọc. 

 
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo Đại hội
 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá rất cao quá trình chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng. Các đồng chí đã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tổ chức thành công đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, bảo đảm kế hoạch đề ra; đúng quy trình, quy định; phát huy dân chủ, trách nhiệm, sự tham gia đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 
 
Tỉnh đã đạt và vượt 17/17 nhóm chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức khá cao (trên 8%), quy mô nền kinh tế tăng 1,6 lần, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, năng suất lao động tăng 1,5 lần so với năm 2015. Lâm Đồng hiện dẫn đầu cả nước về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; trong đó, đã xây dựng được nhiều chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ với sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ nông dân, hình thành nên lớp “nông dân thế hệ mới” năng động, sáng tạo, làm giàu từ nông nghiệp. Đặc biệt, hình thành nhãn hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, từng bước triển khai chủ trương xây dựng thành phố Đà Lạt thông minh. Các chỉ tiêu đều đạt kết quả tích cực, khẳng định sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng trong phát triển kinh tế - xã hội.
 
Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm đúng mức, đạt nhiều kết quả theo hướng bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Thường xuyên coi trọng chính sách và công tác dân tộc; chỉ tiêu giảm nghèo bền vững vượt mức kế hoạch, nhất là giảm nghèo đa chiều ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
 
Những thành tựu nổi bật đó có được là nhờ sự phấn đấu bền bỉ, kết tinh trí tuệ, sức sáng tạo của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng qua nhiều nhiệm kỳ; sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, quyết liệt và có hiệu quả của toàn Đảng bộ tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của toàn hệ thống chính trị, sự nỗ lực, quyết tâm cao, đóng góp lớn của Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng trong nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Các đại biểu tham dự Đại hội ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt
Các đại biểu tham dự Đại hội ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt
 
Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Đại hội cần tập trung thảo luận, đánh giá sâu hơn và kỹ hơn không chỉ những thành tựu đã đạt được mà cần đặc biệt chú trọng những hạn chế, yếu kém; phân tích kỹ nguyên nhân để tìm ra giải pháp tốt nhất, sớm nhất để khắc phục cho bằng được. Đồng thời gợi mở một số vấn đề để Đại hội thảo luận, làm rõ thêm đó là: 
 
Tiếp tục thực hiện quyết liệt việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của tỉnh; tạo bước chuyển căn bản của nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng sử dụng hiệu quả các nguồn lực, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thực hiện chuyển đổi số ở các lĩnh vực kinh tế chủ yếu, từng bước phát triển kinh tế số, phát huy tiềm năng, lợi thế của Lâm Đồng. 
 
Đẩy mạnh hơn nữa phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng thị trường khoa học công nghệ, ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cần xem đây là một trong những đột phá phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ tới. Nghiên cứu, định hướng phát triển Đà Lạt trở thành trung tâm thu hút, đào tạo và phát triển nhân lực chất lượng cao trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin và công nghệ sinh học; xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố khoa học công nghệ xanh, có tính lan tỏa, dẫn dắt đối với khu vực Tây Nguyên và sớm trở thành thành phố thông minh, xanh, đẹp, văn minh và hiện đại. 
 
Đổi mới, hoàn thiện thể chế quản lý vùng và tăng cường liên kết giữa các địa phương trong vùng. Đây là một chủ trương lớn của Trung ương và trên quan điểm này, cần phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm của tỉnh trong việc thúc đẩy liên kết vùng, chủ động tổ chức liên kết với các tỉnh Tây Nguyên và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Nam Trung Bộ. 
 
Thêm vào đó, cần giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển con người, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội. Tạo đột phá mạnh mẽ trong phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. 
 
Đặc biệt, cần tập trung, kiên trì và quyết liệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục quán triệt nghiêm túc, vận dụng sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng Đảng toàn diện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ; trong đó, cần tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chú ý tổng kết thực tiễn, rút ra những bài học kinh nghiệm để phát huy tốt vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  
 
(lược ghi)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết