A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hơn 4.000 lao động nông thôn được đào tạo nghề

Năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 100 người khuyết tật được hỗ trợ học các nghề: Thêu, may công nghiệp và tin học. Năm 2020, toàn tỉnh có hơn 4.000 lao động nông thôn (LĐNT) được tham gia các lớp đào tạo nghề, trong đó 1.500 người tham gia các lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp; hơn 2.500 người tham gia các lớp đào tạo nghề nông nghiệp, đạt 100% kế hoạch năm.

Để đào tạo nghề có hệu quả, Ban chỉ đạo Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020” gắn đào tạo nghề cho lao động nông thôn với các nội dung hoạt động trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phối hợp chặt chẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền nâng cao nhận thức về lợi ích của đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Các chính sách ưu đãi trong đào tạo nghề được vận dụng, triển khai thực hiện công khai, dân chủ, như: Ưu đãi, hỗ trợ cho doanh nghiệp tham gia đào tạo, tuyển dụng lao động là người có hộ khẩu tại Thái Nguyên. Đặc biệt có hơn 2.100 trường hợp là người khuyết tật; người thuộc hộ dân tộc thiểu số nghèo; người thuộc hộ nghèo ở các xã, xóm đặc biệt khó khăn; người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm được hỗ trợ chi phí đào tạo theo quy định.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết