Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Thủ tướng: Đẩy nhanh tiến độ, chống tiêu cực trong đầu tư công
Do khâu tổ chức thực hiện còn yếu, tình hình giải ngân đầu tư công thời gian qua vẫn chậm; nhiều bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới ...