Hoàng Su Phì: Sớm gieo trồng vụ Xuân để đảm bảo năng suất


Vụ Xuân 2019, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) chỉ đạo nhân dân tích cực xuống đồng, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy đúng khung thời vụ và tập trung chăm sóc để đảm bảo năng suất, chất lượng cây trồng, phấn đấu gieo trồng trên 6 nghìn ha hoa màu các loại.

Nậm Dịch là một trong những xã gieo cấy vụ Xuân sớm hơn so với các địa phương trên địa bàn huyện. Năm nay, toàn xã gieo trồng hơn 230 ha cây trồng các loại, trong đó chủ yếu là ngô, lạc, đậu tương.
Qua đó, người dân nơi đây đã gieo cấy được 12/12ha lúa Xuân; đối với ngô, lạc và các loại hoa màu khác, tranh thủ thời tiết thuận lợi xuống đồng gieo cấy để đảm bảo 100% diện tích.
Đồng chí Hoàng Văn Tuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Dịch cho biết: “Đến nay, toàn xã đã gieo cấy đạt trên 90% diện tích. Đối với những chân ruộng chủ động được nước, xã chỉ đạo bà con cấy lúa trà Xuân chính vụ để hạn chế sâu bệnh; những diện tích hoa màu, chính quyền xã hướng dẫn nhân dân gieo trồng đúng khung thời vụ. Những năm gần đây, người dân ra đồng khá sớm, có nơi mùng 3, mùng 4 Tết đã tiến hành sản xuất, vì vậy hạn chế được thiệt hại về năng suất, chất lượng cây trồng do chậm khung thời vụ. Bên cạnh đó, xã cũng tập trung chỉ đạo bà con thường xuyên theo dõi sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng, chủ động phòng trừ sâu bệnh gây hại”.
ha-giang.jpg
Người dân xã Thông Nguyên chăm sóc ngô Xuân. (Nguồn ảnh: Nguyễn Phương - Báo Hà Giang).
Bên cạnh đó, ông Lê Bá Hồng - Phó trưởng Phòng Nông nghiệp – PTNT huyện Hoàng Su Phì thông tin, để bảo đảm sản xuất vụ Xuân đúng tiến độ, ngay từ trước Tết Nguyên đán, Phòng đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan, chuẩn bị đầy đủ giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt và thời gian sinh trưởng phù hợp từng vùng. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nhân dân các biện pháp kỹ thuật trong canh tác như vệ sinh đồng ruộng, bón vôi cải tạo đất chua, áp dụng biện pháp che phủ ni-lon cho 100% diện tích mạ Xuân, đẩy mạnh sản xuất theo phương pháp “5 cùng”. Đồng thời, cử cán bộ khuyến nông chủ động bám sát đồng ruộng, dự tính, dự báo sâu bệnh hại cây trồng để hướng dẫn các địa phương kịp thời có biện pháp phòng trừ.
Vụ Xuân 2019, huyện Hoàng Su Phì phấn đấu gieo trồng 240ha lúa, chủ yếu giống Nhị ưu 838, Kim ưu 725, Việt lai 20, Khang dân 18, Thiên ưu 8, HT1; trên 3 nghìn ha ngô, với các giống CP999, NK66, AG59; đậu tương trên 1.900 ha, giống chủ lực DT84, VX93 và giống địa phương; rau, đậu các loại gần 2 nghìn ha. Do đặc điểm địa hình, khí hậu nên ngô và đậu tương là 2 cây trồng chủ đạo trong vụ Xuân, đến nay người dân đã gieo trồng đạt 90% diện tích. Theo kế hoạch, huyện sẽ kết thúc gieo cấy lúa Xuân trước ngày 15.3, các loại hoa màu khác kết thúc gieo trồng trong tháng 3. Hiện, ngành chuyên môn và chính quyền các cấp trong huyện đang tập trung vận động, hướng dẫn người dân đẩy nhanh tiến độ sản xuất; tích cực chăm bón, làm cỏ, phòng trừ sâu bệnh gây hại để diện tích cây trồng vụ Xuân phát triển tốt.
Theo dự báo của ngành chuyên môn, vụ Xuân thời tiết thường diễn biến phức tạp, tình trạng hạn hán, thiếu nước có thể xảy ra trên diện rộng, vì vậy cùng với việc tập trung hướng dẫn người dân đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, huyện cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn bà con bám sát đồng ruộng, theo dõi sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng, làm cỏ, bón thúc cho hoa màu, tu sửa hệ thống kênh mương, hồ đập đảm bảo nước tưới tiêu cho cây trồng…
Tìm kiếm chúng tôi