Xuất cấp hóa chất sát trùng cho tỉnh Kiên Giang


Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Kiên Giang.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp không thu tiền 60 tấn hóa chất Sodium Chlorite 20% từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Kiên Giang phòng, chống dịch bệnh thủy sản.

UBND tỉnh Kiên Giang chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và hỗ trợ kịp thời số hóa chất nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Nguồn: nongnghiep.vn
Tìm kiếm chúng tôi